SPRANQ logo

Wonen als student

webdesign ]

Wonen als student

Kences - de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting in Nederland -  huisvest met de deelnemende organisaties gezamelijk meer dan 60.000 studenten. 

Kences presenteert elk jaar de meest actuele en betrouwbare cijfers over studentenaantallen en informatie over het wonen als student in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Met het prognose model wordt het aantal studenten per stad voorspeld; in totaal voor 37 studentensteden. Deze prognose levert inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve opgave voor studentenhuisvesters.

Voor de kwantitatieve opgave in aantallen studenten per stad wordt gebruik gemaakt van DUO gegevensbestanden omtrent de aantallen studenten per stad in de afgelopen jaren. Om ook de kwalitatieve opgave te kunnen schetsen wordt gebruik gemaakt van de landelijke Kences enquête waaraan meer dan 42.000 studenten hebben meegedaan.

SPRANQ is gevraagd om de website voor de landelijke monitor studentenhuisvesting Wonen als student te ontwikkelen.

» »
"De samenwerking verliep prettig en we zijn zeer tevreden met het eindresultaat."

Petra Havinga
Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut

"SPRANQ toont oprecht enthousiasme en betrokkenheid bij het project."

Sanna de Boer
Communicatieadviseur School en Veiligheid

"Onze indruk: SPRANQ is hip, professioneel, inventief en flexibel!"

Ciska Proos
Productmanager B.Braun Medical B.V.

Wat onze klanten zeggen

© SPRANQ creatieve communicatie Lagewoud 48 6718 MM Ede Tel. 030.271.1911 info@spranq.nl