SPRANQ logo

Stadsbouwprijs Amersfoort

webdesign | applicatie ]

Stadsbouwprijs Amersfoort

FASadE beschouwt het erkennen en aanmoedigen van projecten die bijdragen aan de verbetering, verfraaiing en gezondheid van de stad als van groot belang. Om deze reden heeft FASadE de Amersfoortse Stadsbouwprijs in het leven geroepen.

De ambitie is om de Amersfoortse Stadsbouwprijs om de twee jaar toe te kennen aan een bureau of een samenwerkingsverband van diverse (ontwerp)bureaus. Terwijl de Architectuurprijs in het verleden voornamelijk gericht was op architectuur, streeft de Stadsbouwprijs naar erkenning vanuit een breder perspectief. Een voortreffelijk project overstijgt de som van zijn componenten. Bij de beoordeling van projecten wordt ook gekeken naar hun bijdrage aan de openbare ruimte en de diversiteit van woningen en functies. De integrale benadering van de leefomgeving, zoals verankerd in de Nieuwe Omgevingswet, vindt weerklank in de Stadsbouwprijs. Met deze prijs wil FASadE de ruimtelijke kwaliteit benadrukken die voortkomt uit integrale plannen en deze onder de aandacht brengen van een breed publiek. De juryprijs wordt toegekend aan een project dat door een deskundige jury als het beste wordt beoordeeld op vooraf vastgestelde criteria. Juryleden beoordelen een enkele editie van de Stadsbouwprijs. De publieksprijs wordt uitgereikt aan het project dat het best wordt gewaardeerd door de inwoners van de stad.

SPRANQ ontwikkelde de website en stemmodule voor de Stadsbouwprijs Amersfoort.

» »
"Onze indruk: SPRANQ is hip, professioneel, inventief en flexibel!"

Ciska Proos
Productmanager B.Braun Medical B.V.

"De samenwerking verliep prettig en we zijn zeer tevreden met het eindresultaat."

Petra Havinga
Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut

"SPRANQ toont oprecht enthousiasme en betrokkenheid bij het project."

Sanna de Boer
Communicatieadviseur School en Veiligheid

Wat onze klanten zeggen

© SPRANQ creatieve communicatie Lagewoud 48 6718 MM Ede Tel. 030.271.1911 info@spranq.nl