SPRANQ logo

Procesarchitectuur Examinering

webdesign | applicatie ]

Procesarchitectuur Examinering

De Procesarchitectuur Examinering (PE) is een schematische weergave van het gehele examenproces in het mbo. Alle stappen die een mbo-school moet nemen om te zorgen voor goede examinering, komen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf samenstellen van examens, diplomeren en borgen van de examenkwaliteit. De PE helpt onderwijsinstellingen om kritisch naar het eigen examenproces te kijken.

Het unieke aan deze digitale tool is dat scholen binnen het beproefde schema van de Procesarchitectuur Examinering met de webapplicatie hun eigen invulling kunnen geven aan de specifieke omstandigheden en afspraken binnen hun onderwijsinstelling. De website geeft zo tegelijkertijd houvast als vrijheid. 

SPRANQ is al in een vroeg stadium gevraagd mee te denken naar de uitwerking van de webapplicatie of digitale tool PE. Ons uitgangspunt tijdens de brainstorms voor dit project: gebruiksvriendelijkheid. De processen binnen onderwijsinstellingen zijn namelijk al complex genoeg. De digitale tool moet daarom overzicht en duidelijkheid bieden.

In de eerste jaarlijkse evaluatie bleek die doelstelling gehaald. Gebruikers gaven tevreden aan dat zij de bijgeleverde handleiding niet eens nodig hadden om het systeem te gebruiken vanwege de duidelijke gebruikersinterface en processen.

www.kwaliteitsborging.examineringmbo.nl

» »
"Onze indruk: SPRANQ is hip, professioneel, inventief en flexibel!"

Ciska Proos
Productmanager B.Braun Medical B.V.

"De samenwerking verliep prettig en we zijn zeer tevreden met het eindresultaat."

Petra Havinga
Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut

"SPRANQ toont oprecht enthousiasme en betrokkenheid bij het project."

Sanna de Boer
Communicatieadviseur School en Veiligheid

Wat onze klanten zeggen

© SPRANQ creatieve communicatie Lagewoud 48 6718 MM Ede Tel. 030.271.1911 info@spranq.nl