SPRANQ logo

Referentie KVNM

Ontwikkeling website en webshop

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgechiedenis (KVNM) is een vereniging van musicologen die als doelstelling heeft het bevorderen van de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandse muziek en haar geschiedenis. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van wetenschappelijke boeken en tijdschriften en het houden van congessen en lezingen.

Het bestuur van de vereniging heeft begin 2008 Spranq gevraagd een nieuwe website te ontwikkelen die ten dienste moet staan aan de leden van de KVNM; aandachtspunten waren overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast moest binnen de site een webshop worden ontwikkeld voor de verkoop van boeken.

SPRANQ heeft zich goed ingeleefd in de problematiek en heeft onder begeleiding van een kritische KVNM-werkgroep de eisen en wensen kundig verwerkt in zeer handzaam systemen. De werkzaamheden zijn voortvarend ter hand genomen en binnen de afgesproken tijd en binnen het afgesproken budget gereed gekomen.
Ik kan SPRANQ met een gerust hart aanbevelen.

 

Jaap van Balen, Penningmeester KVNM
Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
www.kvnm.nl

» » » Referentie KVNM
"SPRANQ toont oprecht enthousiasme en betrokkenheid bij het project."

Sanna de Boer
Communicatieadviseur School en Veiligheid

"Onze indruk: SPRANQ is hip, professioneel, inventief en flexibel!"

Ciska Proos
Productmanager B.Braun Medical B.V.

"De samenwerking verliep prettig en we zijn zeer tevreden met het eindresultaat."

Petra Havinga
Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut

Wat onze klanten zeggen

"SPRANQ toont oprecht enthousiasme en betrokkenheid bij het project."

Sanna de Boer
Communicatieadviseur School en Veiligheid

© SPRANQ creatieve communicatie Lagewoud 48 6718 MM Ede Tel. 030.271.1911 info@spranq.nl